info@alpin-sport.si / +386 (0)41 739 693
VARNOSTNI PREGLEDI

PERIODIČNI SERVISNI PREGLEDI ŠPORTNE OPREME

Kvaliteto in varnost športne opreme je potrebno redno vzdrževati ter preverjati. Slednje zagotavljajo varnostno-tehnični pregledi, ki so nadgradnja periodičnih servisnih pregledov.

Praksa kaže, da se vedno več šol odloča za periodične servisne preglede, v okviru katerih preverimo ustreznost športne opreme: orodja, različne konstrukcije (npr. košarkarske, rokometne), predelne stene, plezala itd. Po končanem pregledu izdamo poročilo o potrebnih popravilih, ki jih po dogovoru z naročnikom tudi izvedemo ali po potrebi zagotovimo novo opremo.

Servisni pregledi se izvajajo:

  • po sprotni odločitvi šol (v različnih intervalih);
  • ko nefunkcionalna orodja opozorijo sama nase;
  • v naprej določenih intervalih – to je še posebej pomembno za tisto športno opremo, kjer so periodični servisni pregledi predpisani na 12 mesecev (velja za vgrajene komponente: koše, ribstole,…).

VARNOSTNO TEHNIČNI PREGLEDI

Varnostno-tehnični pregledi potekajo po podobnem postopku, kot servisni pregledi, le da je obravnava telovadnice in njene opreme ob tem kompleksnejša in detajlnejša. Po končanem postopku odprave napak, izdamo certifikat, ki izkazuje, da je športna oprema šole preverjeno varna in ustrezno vzdrževana.

Omenjeni certifikati igrajo pomembno vlogo ob inšpekcijskih pregledih ali ob morebitni nesreči z izidom večje ali manjše poškodbe otroka oz. mladostnika. V takšnih primerih predstavlja predhodno pridobljen varnostni certifikat, za ustanovo pomembno kritje.